Ngô, N. L. T., Võ, M. P. và Đoàn, Đức N. (2023) “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA CHỈ SỐ KHÁC BIỆT ÁP LỰC RIÊNG PHẦN CO2 MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM - ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM TRÙNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 83-90. doi: 10.58490/ctump.2023i62.655.