Lâm, V. T. N. và Lê , T. T. H. (2021) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP CỦA PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN QUANH MÃN KINH TẠI PHƯỜNG THỚI LONG, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 57–62. doi: 10.58490/ctump.2023i61.654.