Bùi, C. C. và c.s. (2023) “BÀO CHẾ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (Momordica charantia L)”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 107–112. doi: 10.58490/ctump.2023i62.626.