Bùi, C. C., Trần, H. N., Võ, M. K. và Nguyễn, T. L. T. (2023) “BÀO CHẾ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (Momordica charantia L) ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 107-112. doi: 10.58490/ctump.2023i62.626.