Khưu, Q. H. và c.s. (2023) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 336–342. doi: 10.58490/ctump.2023i61.620.