Lê, T. T., Đỗ, V. C. và Trần, V. T. (2023) “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 154–159. doi: 10.58490/ctump.2023i57.609.