Dương, D. T. P., Hồ, L. H. và Phạm, V. N. (2023) “CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 133-139. doi: 10.58490/ctump.2023i57.606.