Lê, T. T., Đỗ, V. C. và Trần, V. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 129–133. doi: 10.58490/ctump.2023i57.605.