Lê, C. N. và c.s. (2023) “THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 87–94. doi: 10.58490/ctump.2023i57.599.