Châu, H. H. và Huỳnh, V. B. (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 74–79. doi: 10.58490/ctump.2023i57.597.