Nguyễn, T. N. T., Trần, C. L., Nguyễn, T. X. Q., Lê, H. P., Nguyễn, T. B. D. và Huỳnh, N. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 57-64. doi: 10.58490/ctump.2023i57.595.