Nguyễn, T. N. T. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 57–64. doi: 10.58490/ctump.2023i57.595.