Phạm, T. B. K. và c.s. (2023) “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 266–272. doi: 10.58490/ctump.2023i61.592.