Nguyễn , N. T. D. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 314–320. doi: 10.58490/ctump.2023i61.587.