Đào, Q. T., Nguyễn, V. Đằng, Nguyễn, H. T., Tô, A. Q., Nguyễn, V. và Trần, H. Q. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 43-50. doi: 10.58490/ctump.2023i57.583.