Đào, Q. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 43–50. doi: 10.58490/ctump.2023i57.583.