Lê, T. H. và c.s. (2023) “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 22–29. doi: 10.58490/ctump.2023i57.580.