Trần, T. T. T. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 1–7. doi: 10.58490/ctump.2023i57.577.