Lương , Đ. L. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 307–314. doi: 10.58490/ctump.2023i61.574.