Lý, N. T. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 226–232. doi: 10.58490/ctump.2023i61.569.