Nguyễn, T. T. Q. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 219–225. doi: 10.58490/ctump.2023i61.567.