Dương, P. T. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT MIC CỦA COLISTIN TRÊN ENTEROBACTERIACEAE ĐỀ KHÁNG BETA- LACTAM, QUINOLON VÀ PSEUDOMINAS AERUGINOSA ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 253–259. doi: 10.58490/ctump.2023i61.553.