Đinh, T. T. V. và c.s. (2023) “ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 1–7. doi: 10.58490/ctump.2023i69.545.