Võ, N. T. Đ. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 286–292. doi: 10.58490/ctump.2023i61.527.