Huỳnh, L. T. T. và c.s. (2023) “GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 240–245. doi: 10.58490/ctump.2023i61.525.