Nguyễn , H. G., Lê , N. L., Trầm , K. Định, Đỗ , D. G. H. và Nguyễn , H. H. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM Ê BUỐT TRÊN RĂNG CỐI NHỎ VÀ RĂNG CỐI LỚN BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 165-174. doi: 10.58490/ctump.2023i56.521.