Hồ , T. N. T. và Huỳnh , H. T. (2023) “TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERID”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 115–121. doi: 10.58490/ctump.2023i56.511.