Trần, T. T. T. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 29–37. doi: 10.58490/ctump.2023i56.496.