Trương, Q. P., Huỳnh, T. H. N. và Nguyễn , T. B. (2023) “KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 7–14. doi: 10.58490/ctump.2023i57.442.