Bùi, H. M. Đ. và c.s. (2023) “TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 9–16. doi: 10.58490/ctump.2023i62.441.