Bùi, H. M. Đức, Lê, H. P., Bùi, C., Lê, M. T., Trần, M. T. và Cao, H. T. (2023) “TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 9-16. doi: 10.58490/ctump.2023i62.441.