Lê , T. H. M. và Võ , T. T. (2023) “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 94–101. doi: 10.58490/ctump.2023i57.421.