Dương , M. L., Bùi , Q. N., Trần , N. D., Phạm , T. T. và Trương , Q. T. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (55), tr 102-108. doi: 10.58490/ctump.2022i55.387.