Nguyễn, T. H. H. và Phạm , T. S. (2023) “NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 174–181. doi: 10.58490/ctump.2022i54.375.