Phạm , H. M. T. và c.s. (2022) “KẾT QUẢ NGẮN HẠN LIỆU PHÁP RÚT NGẮN KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU KÉP Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH MẠN NGUY CƠ CHẢY MÁU CAO ĐẶT STENT BIOFREEDOM”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 167–173. doi: 10.58490/ctump.2022i54.374.