Nguyễn, . T. C. (2023) “PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC GIAI ĐOẠN SỚM ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 132-137. doi: 10.58490/ctump.2022i54.369.