Đàm, . Q. T. (2023) “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN LÊ LỢI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 118-124. doi: 10.58490/ctump.2022i54.367.