Bùi, . T. H. H., Lê, H. M. N. và Lê , N. L. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG TỔN THƯƠNG THÂN RĂNG CỐI NHỎ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH PHỤC HỒI BẰNG INLAY SỨ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2019-2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 91-98. doi: 10.58490/ctump.2022i54.363.