Lê , B. Q., Lý, T. V., Phan , T. H. M., Dương , V. L., Dương , P. L. và Nguyễn, T. T. T. . (2023) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở HỌC SINH THUỘC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 84-91. doi: 10.58490/ctump.2022i54.362.