Nguyễn , H. N. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA CÁC ĐỘI HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 9–16. doi: 10.58490/ctump.2022i54.349.