Nguyễn , H. N., Huỳnh , T. V., Nguyễn , C. M., Bạch , T. D., Nguyễn , P. H., Tạ , Q. H., Huỳnh , A. Đào, Trần , T. N. L., Lê , K. N., Trịnh , T. T., Trần , T. T., Lê , M. K. và Liêu , T. K. (2023) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA CÁC ĐỘI HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 9-16. doi: 10.58490/ctump.2022i54.349.