Diệp , T. Đạt và Lê , V. M. (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PARKINSON BẰNG LEVODOPA KẾT HỢP PRAMIPEXOLE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 1-8. doi: 10.58490/ctump.2022i54.348.