Lê , H. V. . (2022) “Nghiên cứu khả năng tái hoà nhập cộng đồng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 149-156. doi: 10.58490/ctump.2022i47.34.