Nguyễn, X. M., Nguyễn, H. D. và Ngũ, Q. V. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ THỪA CÂN, BÉO PHÌ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (51), tr 177-183. doi: 10.58490/ctump.2022i51.328.