Nguyễn, V. C. và Nguyễn, T. N. V. (2022) “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS) ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (51), tr 118-126. doi: 10.58490/ctump.2022i51.320.