Trần , P. T. và Nguyễn, V. Đ. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (51), tr 104–111. doi: 10.58490/ctump.2022i51.317.