Lâm, N. P. và Phạm , V. N. . (2022) “DIỆN CẮT VÒNG QUANH VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (51), tr 68-75. doi: 10.58490/ctump.2022i51.310.