Nguyễn, T. H., Đàm, V. C., Nguyễn, H. D., Huỳnh, T. L. và Nguyễn, T. T. T. (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU SAU SINH BẰNG ĐẶT BÓNG CHÈN LÒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (52), tr 245-251. doi: 10.58490/ctump.2022i52.305.