Nguyễn, T. T. và Nguyễn, T. T. (2022) “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY KHỚP VAI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI CẦN THƠ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (52), tr 204-210. doi: 10.58490/ctump.2022i52.299.