Thái, T. L., Trần, V. D. và Nguyễn, T. H. (2023) “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI DỰA THEO SỰ NHẠY CẢM KHÁNG SINH Ở BỆNH NHI VIÊM, LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (52), tr 191-197. doi: 10.58490/ctump.2022i52.297.