Trần, M. T., Nguyễn, V. H. và Phạm, V. N. (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NỨT HẬU MÔN MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT BÊN CƠ THẮT TRONG KIỂU KÍN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (52), tr 112-118. doi: 10.58490/ctump.2022i52.285.