Trương , T. X. M. ., Lê , T. T. T. ., Nguyễn , T. T. H., Vi , T. M., Trần , M. T., Bùi , T. N. K. . và Nguyễn, T. (2022) “Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại trú hen phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 106-114. doi: 10.58490/ctump.2022i47.27.