Nguyễn , M. T., Phan , T. N., Trần , H. T. và Nguyễn , T. K. . (2022) “Đánh giá kết quả điều trị viêm nha chu mạn tính không phẫu thuật có hỗ trợ laser Diode (bước sóng 810 nm) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 86-93. doi: 10.58490/ctump.2022i47.24.