Nguyễn, T. T. N. và c.s. (2022) “ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 207–210. doi: 10.58490/ctump.2022i49.238.