Nguyễn, T. T. N., Bùi, Q. N., Trịnh, T. T., Hà, T. T. M., Trương, T. M. K., Trần , C. L., Nguyễn, H. Ái U., Ngô, C. Q. và Phạm , N. K. T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 207-210. doi: 10.58490/ctump.2022i49.238.