Nguyễn, T. T. V., Võ, H. T. và Nguyễn, Đức M. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 192-198. doi: 10.58490/ctump.2022i49.236.